Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Περιγραφή


Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2017

Inclusion

21 Δεκεμβρίου 2018
Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. - Σοφοκλέους 1 (2ος όροφος)

Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας The world is changing and the climate of well-balanced and open society is not as prevalent as many of us would like. Technology is developing alongside new political changes. This year, 2017 is a pivotal moment in history and we can help shape the course of events by the work we do.

Well-designed user experiences allow for the uniqueness of people’s different strengths and believe to co-exist in a place of similarity and common ground. Tools and technologies that embrace similarities to tap into the potential of all people creates conditions that promote people to be their best selves, to cultivate and nurture people will produce better outcomes in all we do.

Poorly designed systems create an atmosphere of confusion as people try to figure out how to perform simple tasks that have not been design with the user in mind. In the worst cases, poorly designed technology can produce information and results that is not accurate, further adding to the notion of systems being rigged and information being portrayed as false.

User Experience designers and researching can impact the course of events by creating technology, products and services that are inclusive at their core.

Some relevant topics for this theme are:
 • Universal Design: Creating technology and products that work for everyone
 • Accessibility
 • Create more usable government websites
 • Artificial intelligent (AI) systems supporting global inclusion
 • AI systems to protect against bullying
 • Empathy as a part of collaboration
 • Social Change through Social Media
 • Unity through Social Change
 • Unity is inclusion
 • Change through Inclusion
 • Inclusion through Collaboration
 • Global User Experience as a path towards inclusionΠηγή: World Usability Day

WUD 2008 - 2020


21 Δεκεμβρίου 2018
Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
Σοφοκλέους 1 [Χάρτης]

World Usability Day:
Inclusion Νέο παράθυρο

Με τη συνεργασία των:http://www.greekchi.org/
http://usabilityobservatory.gr/
http://hci.ece.upatras.gr/
http://www.ergonomics.gr/
http://simor.ntua.gr/ErgoU/

Διοργάνωση NT Lab
Media.UoA  Media.UoA Central [Αναλυτικά]