Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!
The theme for 2016 is “Sustainable User Experience (UX)” or “Green UX.” Sustainability and UX design are innately intertwined since they are both about creating the best experience for people. Green processes and sustainable products take into account goals such as recycle, reuse and incremental improvement. It’s about taking existing products and services and developing ways to refine and redesign them to be more effective, efficient and reusable in ways that enhance a person’s life.

WUD 2008 - 2020


Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
Σοφοκλέους 1 [Χάρτης]


Με τη συνεργασία των:http://www.greekchi.org/
http://usabilityobservatory.gr/
http://hci.ece.upatras.gr/
http://www.ergonomics.gr/
http://simor.ntua.gr/ErgoU/

Διοργάνωση NT Lab
Media.UoA  Media.UoA Central [Αναλυτικά]