Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Στόχοι των Ημερών Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας


Στόχοι των Ημερών Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας
 1. Να διαδοθούν οι έννοιες, μέθοδοι και πρακτικές της Ευχρηστίας και της Προσβασιμότητας που είναι κατά πολύ άγνωστες στο ευρύ ελληνικό κοινό.

 2. Να ανιχνευθούν καλές πρακτικές που ακολουθούνται στην Ελλάδα και την Ευρώπη και να προταθούν οδηγίες για τη βελτίωση διαδικασιών με γνώμονα την Ευχρηστία, Εργονομία και Προσβασιμότητα.

 3. Να προταθούν κατευθύνσεις Ευχρηστίας, Εργονομίας και Προσβασιμότητας στους δημιουργούς λογισμικού, και ειδικότερα εφαρμογών στις επικοινωνιακές εν γένει διαδικασίες.

 4. Να διερευνηθούν οι εφαρμογές της Ευχρηστίας και της Προσβασιμότητας στον τομέα της υγείας με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

 5. Να εξεταστούν σε βάθος τα ζητήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή σε σχέση με τις έννοιες της Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας, καθώς και η εισαγωγή των θεμάτων αυτών στο ελληνικό σύστημα υγείας.

 6. Να αναδειχθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του κοινού για Ευχρηστία και Προσβασιμότητα στους τομείς της επικοινωνίας, εκπαίδευσης, πληροφόρησης και προσφοράς υπηρεσιών (διαδίκτυο, συναλλαγές, τηλεπικοινωνίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης).

 7. Δεδομένου του ειδικού θέματος της Παγκόσμιας Ημέρας Ευχρηστίας για το 2013, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας συστημάτων υγείας.

Σε ποιους απευθύνονται
 • Στους υπεύθυνους πληροφοριακών συστημάτων
 • Στους υπεύθυνους δημιουργίας λογισμικού
 • Στους υπεύθυνους συστημάτων υγείας
 • Σε φορείς που ασχολούνται με τα άτομα τρίτης ηλικίας
 • Σε φοιτητές και ερευνητές σε θέματα που άπτονται της Ευχρηστίας, Προσβασιμότητας, Εργονομίας και εν γένει σε θέματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής
 • Στις οργανώσεις για ΑΜΕΑ
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο και ευαισθητοποιημένο πολίτη.

WUD 2008 - 2020


16 Δεκεμβρίου 2013
Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πανεπιστήμιο Αθηνών [Χάρτης]


Με την υποστήριξη των:http://www.atc.gr
http://www.klidarithmos.gr/
http://www.acm.org/

Χορηγός επικοινωνίας:http://www.athinorama.gr/
http://www.medlabnews.gr/

Με τη συνεργασία των:http://www.greekchi.org/
http://hci.ece.upatras.gr/
http://www.ergonomics.gr/
http://simor.ntua.gr/ErgoU/

Διοργάνωση ΕΠΙΕΕ & NT Lab
Media.UoA  Media.UoA Central [Αναλυτικά]