Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Στόχοι των Ημερών Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας


Στόχοι των Ημερών Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας
 1. Να διαδοθούν οι έννοιες, μέθοδοι και πρακτικές της Ευχρηστίας και της Προσβασιμότητας που είναι κατά πολύ άγνωστες στο ευρύ ελληνικό κοινό.

 2. Να ανιχνευθούν καλές πρακτικές που ακολουθούνται στην Ελλάδα και την Ευρώπη και να προταθούν οδηγίες για τη βελτίωση διαδικασιών με γνώμονα την Ευχρηστία, Εργονομία και Προσβασιμότητα.

 3. Να προταθούν κατευθύνσεις Ευχρηστίας, Εργονομίας και Προσβασιμότητας στους δημιουργούς λογισμικού, και ειδικότερα εφαρμογών στις επικοινωνιακές εν γένει διαδικασίες.

 4. Να διερευνηθούν οι εφαρμογές της Ευχρηστίας και της Προσβασιμότητας στον τομέα της εκπαίδευσης με τη χρήση ψηφιακών μέσων (e-learning, blended learning), καθώς και στον τομέα της διαγενεακής επικοινωνίας.

 5. Να εξεταστούν σε βάθος τα ζητήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή σε σχέση με τις έννοιες της Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας, καθώς και η εισαγωγή των θεμάτων αυτών στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 6. Να αναδειχθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του κοινού για Ευχρηστία και Προσβασιμότητα στους τομείς της επικοινωνίας, εκπαίδευσης, πληροφόρησης και προσφοράς υπηρεσιών (διαδίκτυο, συναλλαγές, τηλεπικοινωνίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης).

Σε ποιους απευθύνονται
 • Στους υπεύθυνους πληροφοριακών συστημάτων
 • Στους υπεύθυνους δημιουργίας λογισμικού
 • Στους συμμετέχοντες σε δράσεις Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
 • Στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Σε φορείς που ασχολούνται με τα άτομα τρίτης ηλικίας
 • Σε φοιτητές και ερευνητές σε θέματα που άπτονται της Ευχρηστίας, Προσβασιμότητας, Εργονομίας και εν γένει σε θέματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής
 • Στις οργανώσεις για ΑΜΕΑ
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο και ευαισθητοποιημένο πολίτη.

WUD 2008 - 2020


10-11 Νοεμβρίου 2011
ΔΑΪΣ Πολιτιστικό Κέντρο [Χάρτης]

World Usability Day:
Designing-for-Social-Change Νέο παράθυρο

Με την υποστήριξη των:http://www.cosmote.gr/ http://www.klidarithmos.gr/
http://www.atc.gr

Με τη συνεργασία των:http://hci.ece.upatras.gr/
http://simor.ntua.gr/ErgoU/
http://www.ergonomics.gr/
http://www.greekchi.org/
http://www.doukas.gr/

Διοργάνωση ΕΠΙΕΕ & NT Lab
Media.UoA  Media.UoA Central [Αναλυτικά]