Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Διαλέξεις και Παρουσιάσεις


Τ. Μακρής, Γουρδομιχάλης Ναυτιλιακή, Εκπαίδευση σε Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή (ΑΑΥ): Εργασίες και καλές πρακτικές σε θέματα ΑΑΥ Χ. Ριζόπουλος, Τμήμα ΕΜΜΕ - Πανεπιστήμιο Αθηνών, Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας και της Θεωρίας της Επικοινωνίας στην Αλληλεπίδραση με Χωρικά Συστήματα Διεπαφής Ε. Γιαννάκη, Τμήμα ΕΜΜΕ - Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δραστηριότητα και Οπτική Επικοινωνία στο νέο Σημειωτικό Πεδίο των Πολυχρηστικών Δυνητικών Περιβαλλόντων (ΠΔΠ) Χ. Μαυρουδή, ΠΜΣ: ΤΠΕ για την Εκπαίδευση, Δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού με θέμα τον κύκλο του νερού για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Π. Μ. Τομαρά, ΠΜΣ: ΤΠΕ για την Εκπαίδευση, Το ηλεκτρο-δωμάτιο: ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για το μάθημα της Φυσικής Ε’τάξης Δημοτικού, ενότητα «Ηλεκτρισμός» του σχολικού βιβλίου «Φυσικά Δημοτικού, Ερευνώ και Ανακαλύπτω» Μ. Γιαννισάκης - Π. Παπαδάτος, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών- Πανεπιστήμιο Αθηνών, ARcropolis: Διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας με θέμα την Ακρόπολη Αθηνών Α. Μαρούδας, Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή-Παν Πατρών, Κοινωνικά εργαλεία του διαδικτύου: Δημιουργία περιεχομένου για χώρο-ευαίσθητα παιχνίδια από τελικούς χρήστες Γ. Κεσελόπουλος - Α. Τερζάκης, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - Πανεπιστήμιο Πειραιά, eLBorg: Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαιδευτικών επιτραπέζιων παιχνιδιών Γ. Ράπτης - Α. Ε. Χούντα, Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχεδίαση και Υλοποίηση εφαρμογής παρακολούθησης συνεργατικών δραστηριοτήτων με χρήση Υπολογιστή Ταμπλέτας Β. Πανόπουλος, Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή Πανεπιστήμιο Πατρών, Μελέτη και Αξιολόγηση τεχνολογιών πολλαπλής αφής Ν. Σκιαδάς, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Puzzle3D – Ένα περιβάλλον διαχείρισης εικονικών αντικειμένων Σ. Αστεριάδης, Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Βίντεο & Πολυμέσων-ΕΜΠ, Ανάλυση ευχρηστίας ιστοτόπων – επιλογή σημείων ενδιαφέροντος χωρίς εξειδικευμένο υλικό Ε. Ρόμπα, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών-Παν. Πελοποννήσου, OntoFM: Διαχειριστής αρχείων βασιζόμενος σε προσωπική οντολογία Β. Ψύχας, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανάπτυξη & αξιολόγηση Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων Πτυχιακών Εργασιών Κ. Σιώζος - Ε. Παπαχρήστος, Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή Πανεπιστήμιο Πατρών, Υλοποίηση της μεθόδου Ταξινόμησης Καρτών μέσω διαδικτυακής εφαρμογής υψηλής διαδραστικότητας

WUD 2008 - 2020


10-11 Νοεμβρίου 2011
ΔΑΪΣ Πολιτιστικό Κέντρο [Χάρτης]

World Usability Day:
Designing-for-Social-Change Νέο παράθυρο

Με την υποστήριξη των:http://www.cosmote.gr/ http://www.klidarithmos.gr/
http://www.atc.gr

Με τη συνεργασία των:http://hci.ece.upatras.gr/
http://simor.ntua.gr/ErgoU/
http://www.ergonomics.gr/
http://www.greekchi.org/
http://www.doukas.gr/

Διοργάνωση ΕΠΙΕΕ & NT Lab
Media.UoA  Media.UoA Central [Αναλυτικά]